С минута мълчание в памет на загиналите бургаски полицаи и на д-р Гечо Жеков започна сесията на Общински съвет-Разград

С минута мълчание започна заседанието на Общински съвет-Разград вчера. То бе по два повода. Да се почете паметта на загиналите в изпълнение на служебния си дълг полицаи от Бургас предложи Елка Неделчева от БСП, а да се отдаде почит на починалия вчера дългогодишен директор на МБАЛ“Св. Иван Рилски“-Разград д-р Гечо Жеков предложи Пейчо Георгиев от Демократична България.

Напусна ни д-р Гечо Жеков

YouTube

В деловата част на заседанието, в която участваха и Кметът на Разград Денчо Бояджиев и заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Полина Иванова, бяха включени 14 докладни записки, от които съветниците приеха 13.

Двама полицаи загинаха след гонка с автобус с бежанци

Най-дълго продължи гласуването на първата докладна, която бе избор на съдебни заседатели на Окръжен съд-Разград за мандат 2023-2026 г. Председателят на Комисията по откриване и провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели Нюсрет Салим обяви, че от 21 кандидати на изслушване са се явили 20 и местните парламентаристи трябва да изберат 18 от тях. Съветниците гласуваха отделно за всеки от кандидатите и отпаднаха двамата с най-малко гласове. Така новите съдебни заседатели ще са: Юмгюл Ахмедова, Димитрина Атанасова-Йорданова, Христина Иванова, Гюнай Фетта, Айсел Билял, Иванка Петкова, Цена Трифонова, Мария Драгиева, Даниела Данаилова, Искра Иванова, Красимира Денева, Румяна Балтова, Марина Кирилова, Симона Монева, Мартина Йорданова, Калиптен Исмаил, Ненчо Ненов и Лидия Станчева.

Дискусия предизвика докладната за именуване на улица в село Балкански, предложението бе тя да се нарича „Китка“, но съветници предложиха името да е „Хан Омуртаг“, тъй като съседната е „Хан Крум“. След дадена почивка за уточняване дали предложението е обсъждано на Обществен съвет и дали в селото вече няма улица „Хан Омуртаг“, стана ясно, че имотите на улицата са необитаеми  и съветниците приеха първоначалното предложение да се казва „Китка“.

Имаше дискусия и по докладната, предложена от Калоян Монев и Антон Монев от ВМРО-Кауза Разград. обсъждането обаче не доведе до промени в текста и съветниците бяха единодушни в подкрепата си – 25 гласа „за“ от 25 присъстващи. В декларацията против новата цена на ВиК услугите решението се описва като „крайно несправедливо за населението на Община и Област Разград“ и се настоява за „незабавно спиране действието на решението и преразглеждането му от КЕВР, като се отчетат всички социално-икономически фактори в Община и Област Разград“, както и за „намиране на окончателно решение за пълна консолидация на ВиК сектора в Област Разград“. Съветниците гласуваха декларацията ще бъде изпратена на Министерски съвет, МРРБ, КЕВР, Областния управител на Област Разград и Кмета на Разград.

Сред докладните записки, които получиха одобрение, бе предложение за продължаване на съществуващите улици „Стефан Зорзанов“ и „Д-р Петър Берон“ в Разград, докладна за продажба на три имота частна общинска собственост на ул. „Иван Свирачев“ чрез публични търгове с начални тръжни цени между 3697,20 лв. и 6280,50 лв., както и на имот в Просторно на собственика на законно построената сграда в него, продажната цена е 3 112,20 лв., от които 30% ще се използват за ремонти в населеното място. Утвърдена бе и Общинска програма за закрила на детето за 2022-23 г.

Три докладни за социални услуги, администрирани от Община Разград, също бяха приети от местния парламент. С едната се удължава срокът за възлагане изпълнението на проект „Патронажна грижа“ по ОП“Развитие на човешките ресурси“, удължаването е с 6 месеца, считано от 2 ноември 2022 г., като услугата продължи да се изпълнява чрез Домашен социален патронаж, както и в предходния период – от 1 ноември 2021 г. до 1 ноември 2022 г. Втората докладна на социална тематика е за закриване на социалната услуга „Звено „Майка и бебе“. Това става след писмо от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за прекратяване от 1 август 2022 г. на финансирането на социалната услуга с капацитет 6 места. От ноември 2021 г. до момента в социалната услуга няма настанени от Дирекция “Социално подпомагане“ потребители или подходящи за насочване от Дирекцията. С освободените финансови средства от закриването на тази социална услуга ще бъде обезпечен ресурс за увеличаване на капацитета на друга социална услуга, към която има интерес от страна на потребители, и капацитетът се увеличава за втори път – Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“. Предложението сега е от 45 местата да станат 61, при разкриването на услугата са били 35.

С 9 гласа „за“, 4 „против“ и 7 „въздържали се“ не бе одобрена докладната за учредяване на безвъзмездно право за ползване на част от имот от общинската структура на ПП“Възраждане“ на ул. „Тимок“1, офис 4.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе