Съдия Рая Йончева се пенсионира след повече от 36 години отдадени на правото

Снимка: Вестник "Екип 7"

С Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 29 от 19.07.2022 г., считано от 1 септември, съдия Рая Йончева е освободена от длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Разград поради навършване на 65-годишна възраст.

Съдия Йончева отдава над 36 години на правото и съдийската професия. Тя е с най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.

YouTube

Завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Започва работа в съдебната система като стажант-съдия и младши съдия в Окръжен съд-Разград. От 1989 г. до 1993 г. работи като съдия в Районен съд-Разград, а от 1.07.1993 г. до 31.08.2022 г. е съдия в Окръжен съд-Разград. В продължение на няколко години е заместник-председател на съда.

През дългата си професионална кариера разглежда граждански, търговски и наказателни дела. Водена от желанието да работи за повишаване на правната култура на младите хора се включва като лектор в Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Участва активно и в ежегодната информационна кампания „Ден на отворени врати“.

През годините съдия Йончева изгради авторитет на професионалист, спечели уважението на колеги и служители, на страните по делата и техните процесуални представители.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе