На тържествена сесия Общински съвет-Разград одобри и трите номинации за отличието „Почетен гражданин на Разград“

На тържествена сесия Общински съвет-Разград одобри и трите номинации за отличието „Почетен гражданин на Разград“.

Заседанието, посветено на 28 януари – Деня на Разград,  започна със ставане на крака за Химна на Република България и Химна на Европейския съюз. Приветствие към общинските съветници отправи Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев. В него той обяви намерението на ръководството на Община Разград да посвети настоящата година на разградската духовност и култура, припомни и поводът празникът на града да е на тази дата. „Това е ден, в който населението на Разград посреща свободата и видя сбъдната мечтата, че ще може да съгради отново своята българска държава. Държава, в която да се изпълни заветът на великия Апостол на Свободата Васил Левски: „Целта ни в Българско е братство с всекиго без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка“.

YouTube

Приветствие към участниците и гостите на сесията отправи и кметът на румънския град-побратим на Разград Кълъраш Мариус-Григоре Дулче. Той присъства на заседанието като ръководител на тричленна делегация от Кълъраш.

Г-н Ненчев обяви и поздравителните адреси, които са получени по повод Деня на Разград. Сред тях от: Президента на Република България Румен Радев, от Синдиката на българските учители, от Ректора на Русенски университет акад. Христо Белоев, от „Биовет-клон Разград“, бившият председател на Общински съвет-Разград Милена Цанева и други. Всички поздравителни услуги са публикувани на Фейсбук страницата на Община Разград.

След тържествената част от сесията местните парламентаристи започнаха обсъждане по докладните записки с тази, с която се извършва удостояване със званието „Почетен гражданин на Разград“. Представи я Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев. И трите предложения бяха от Инициативни комитети, по едно от тях Таня Тодорова изрази подкрепата и на ръководството на Регионалния исторически музей за кандидатурата на Стоян Стоянов за връчване посмъртно на званието. Г-жа Тодорова припомни заслугите на Стоянов за проучването на историческото минало на Лудогорието.

31 общински съветници подкрепиха номинацията на Герхард Робел „За дългогодишна, високоморална и последователна общественополезна
дейност за град Разград, Община Разград и техните жители.“. Г-н Робел от над 10 години извършва благотворителна дейност в полза на социално слаби жители на община Разград.

30 бяха гласовете за седемкратния световен шампион по борба за ветерани Ремзи Реджеб, отличието се връчва
„За изключителни постижения в областта на спорта и дългогодишна обществено полезна дейност за град Разград и Община Разград.“

Подкрепа за посмъртно връчване на отличието на дългогодишния директор на Историческия музей Стоян Стоянов бе получена от 21 съветника. Отличието се връчва „За изключителни постижения в областта на
музейното дело и археологията и техния принос за националната и световна култура.“.

Връчването на отличията ще се извърши на специална церемония от 17,30 ч. днес в залата на Общински съвет-Разград.

Сесията продължи с делова част и обсъждане на още 12 докладни записки.

Те бяха приети с различно мнозинство, като дискусия предизвика докладната за приемане на Програма за международна дейност на Община Разград за 2023 г. и отчет за изпълнението на Програмата за международна дейност за 2022 г. В Програмата за настоящата година бе извършена корекция, като имаше две предложения.  Едното бе от заседанията на комисии от председателя на  Постоянната комисия по международно сътрудничество Таня Тодорова, тя предложи участие на официална делегация от Община Разград в събития в града-побратим на Разград в Русия Орел да бъде осъществено при  условие, че ще бъде постигнато мирно уреждане на военния конфликт между Русия и Украйна“. С 14 гласа „за“, 4 „против“ и 2 „въздържал се“ бе одобрено предложението на общинския съветник от „Демократична България“ Иво Димитров да отпадне т. 3, включваща посещения на официална делегация от Община Разград в събития в града-побратим на Разград в Русия Орел.

Сред одобрените от съветниците докладни записки бяха две за поемане на краткосрочни общински дългове от Фонда за органите на местното самоуправление. И двата са   с цел реализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Единият краткосрочен общински дълг е в размер от 3 755 742,13 лв., а другият – 1 925 257,87 лв. Те са два по регламент на ФЛАГ, тъй като са с различни обезпечения.

Приета бе и докладна за определянето на пасищата, мерите и ливадите   от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/24 г., както и Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост. В Програмата за 2023 г. е включена прогноза от 2 544 781 лв. приходи от наеми и продажби на общински имоти, както и от вещни права и концесии. Предвидените разходи за ремонти, застраховки и други са 134 986 лв.

Съветниците приеха и Програмата за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Разград 2023-2028 г. Тя е разработена и приета с консенсус от работна група в Община Разград, която се състои от представители на Общинската администрация, Общинския съвет и гражданското общество и се базира на принципите, залегнали в Пакта за превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво, подписан от заместник-кмета Мирослав Грънчаров от името на Кмета Денчо Бояджиев по време на национална конференция на Международния републикански институт на тема „Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво“. Програмата предвижда краткосрочни, средно и дългосрочни реформи.

Сред одобрените днес на заседанието на двете комисии бе и докладната за приемане на Списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2023 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе