Магистрати представиха професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ пред десетокласници в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

В четири последователни учебни часа пред ученици от Х „а“, „б“, „в“ и „г“ клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“…

Съдия и прокурор проведоха беседа за агресията, опасностите в интернет и вредата от използването на наркотични вещества с осмокласници от ПГХТБТ „Мария Кюри“

В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ председателят на Районен…

Районен съдия с беседа на тема „Законът – права и отговорности. Законът и справедливостта“ пред близо 40 ученици

В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдия Николай Борисов…

Заключителни беседи се проведоха днес в Математическата гимназия, десетокласниците започват подготовка за симулиран съдебен процес

Последни две беседи по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се проведоха…

Беседа за детското правосъдие, домашното насилие и органите, които могат да предложат подкрепа се проведе пред близо 80 ученици в НПТГ „Ш. Петьофи“

В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ наказателният съдия Николай…

С дискусия за опасностите в интернет приключиха гостуванията на магистрати в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“

Заключителна беседа в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград проведоха днес прокурорите Десимира Недкова и Зорница Цветкова от Районна прокуратура –…

Опасностите в интернет и защитата на личните данни дискутираха съдия и деветокласници в Езиковата гимназия

Темата „Децата и компютрите. Опасностите в интернет и социалните мрежи. Защита на личните данни в интернет пространството“ представи пред ученици…

Съдия и прокурор представиха видовете престъпления, нарушения и наказания в ПГИ „Робер Шуман“

Темата „Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателно отговорни лица. Наказание – понятие, цел, видове.…