Стартират обучения за повишаване на ролята на регионите в политиките по безопасност на движението

Стартират онлайн обучения във всички 28 Областни комисии по безопасност на движението по пътищата. Целта е повишаване ролята на регионите…

Проведе се заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри заседанието на Областната комисия по безопасност на движението, а заместник областният управител…