Анализирани са пробите отпадъчни води от промишлените обекти в Разград, открити са отклонения в нормите

Регионална лаборатория – Русе при ИАОС предостави на екоинспекцията резултати от изпитване на пробите отпадъчни води, взети при извънредните проверки…

Възможно е оцветяване на река Бели Лом поради обследване на канализационните връзки на „Биовет“ АД – клон Разград

Експерти на РИОСВ-Русе извършват обследване на канализационните връзки, заустващи в река Бели Лом с безвредни оцветители. Възможно е днес, 12…

С единодушие общинските съветници дадоха предварително съгласие за фотоволтаичната централа на „Биовет“

С 30 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ общинските съветници одобриха докладната записка за даване на предварително съгласие Община…

Oдобриха докладна за фотоволтаична централа на „Биовет“, предложението ще се гласува на сесия на 17 февруари

Общинските съветници от три постоянни комисии одобриха докладна, касаеща изграждането на фотоволтаична централа от „Биовет“АД-Пещера. В сряда, 17 февруари, на…

„Биовет“ и Лудогорец дариха 4000 пакета на крайно нуждаещите се жители в област Разград

„Биовет“ и Лудогорец дариха 4000 пакети с продукти от първа необходимост за социално слаби семейства от Разград и региона. Инициативата…

„Биовет“ и Лудогорец с благотворителна акция за Коледа – даряват нови 4000 пакети с храни на нуждаещи се

В навечерието на Коледа „Биовет“ и Лудогорец подготвят нова благотворителна акция. 4000 пакети с продукти от първа необходимост ще получат…