Регионалното сдружение за управление на отпадъците взе единодушно решение за внасяне на инвестиционните проекти на трета клетка

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев откри и ръководи заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците…