Деца от „Еко лято“ участваха в прояви на МКБППМН

Участниците от последната смяна на „Еко лято“ посетиха Превантивно-информационния център по наркотични вещества и Местната комисия за борба срещу противообществените…