На заседание на областната епизоотична комисия бяха набелязани мерки срещу разпространението на „птичи грип“ на територията на областта

Днес, 29.01.2020 г., беше свикано заседание на Постоянната областна епизоотична комисия на Област Разград, във връзка със Заповед РД 11-252/23.01.2020…

Проведе се заседание на Постоянната областна епизоотична комисия в област Разград

Днес, 23 декември 2019 г. беше проведено заседание на Постоянната областна епизоотична комисия в област Разград. Заседанието беше открито от…