Нова рампа за хора с увреждания улеснява достъпа до централната общинска библиотека и музейна експозиция в Исперих

Община Исперих реализира проект „Равен достъп на хората с увреждания до културния живот на град Исперих“. По проекта, който се…

Областният управител Гюнай Хюсмен откри заседанието на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри заседанието на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, а заместник…