Какво е бърз заем?

Това е договор за заем, сключен с небанково дружество. Той се подписва между кредитор (небанкова финансова компания) и длъжник (физическо…