Разградският септември ще бъде обгърнат в празненства, музика и известни гости

Представяме ви част от културния календар на Разград за Септември с някои от най-интересните събития: На 6 септември Разград чества…