Лазаровден е!

Лазаровден е първият от трите големи празника, свързани с чудото на Възкресението, следван от Цветница и Великден. Отбелязва се на…

Лазаровден е!

Празникът се характеризира с няколко особено интересни и старинни по своя произход момински обичая – лазаруване, кумичене и боенек. На…