Превенция чрез любов проведе МКБППМН-Кубрат сред четвъртокласници

Четвъртокласници от ГЦОУД при СУ „Христо Ботев“ с възпитател Шенал Исмаил станаха първите слушатели и изпълнители на превантивно-образователната програма „Любовта…