Заключителни беседи се проведоха днес в Математическата гимназия, десетокласниците започват подготовка за симулиран съдебен процес

Последни две беседи по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се проведоха…

За престъпления, нарушения, съучастие и наказателно отговорни лица говориха съдия и прокурор пред ученици в Математическата гимназия

Наказателният съдия в Районен съд – Разград Николай Борисов и прокурорът в Районна прокуратура – Разград Зорница Цветкова представиха пред…