Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко – знакови стимули за позитивно поведение“

При повишен интерес премина организиранията на образователен семинар от д-р Айше Реджеб, директор на отдел „Образование и култура“ при Община…

Обучаваха педагогически съветници, психолози и социални работници как да разпознават рисково и зависимо поведение

„Разпознаване на рисково и зависимо поведение“ бе темата, която събра педагогически съветници, психолози и социални работници от област Разград на…

40 педагогически съветници участваха в обучение, организирано от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център-Разград

40 педагогически съветници от училищата в Област Разград участваха във въвеждащо теоретично обучение на тема „Превенция употребата на наркотични вещества“,…