40 педагогически съветници участваха в обучение, организирано от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център-Разград

40 педагогически съветници от училищата в Област Разград участваха във въвеждащо теоретично обучение на тема „Превенция употребата на наркотични вещества“,…