Одобрен е План за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Правителството одобри План за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в…