Включването на допълнителни водни количества от три кладенеца във водопроводната мрежа на Разград с подкрепа от Басейнова дирекция – Плевен

Днес, 25 януари, в град Плевен в централата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ се проведе работна среща за обсъждане на…

Областна администрация – Разград взе участие на регионалния форум „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“

Заместник-областният управител на област Разград Драгомир Златев взе участие в проведения в град Плевен регионален форум на тема: „Развитието на…