Проведе се състезание за първолаци и техните родители в ОУ”Васил Априлов” – Исперих

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе гост тази вечер на уникално състезание за първокласници и техните родители. С…

Ердинч Хасанов откри Първия дискусионен форум за родители, свързан с противообществените прояви на учениците

Заместник-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов откри Първи дискусионен форум за родители, организиран от Община Разград, чрез Местната комисия за…

Д-р Надие Карагьозова – новата училищна реалност изисква партниране с родителите

„…споделената отговорност и партньорство между училището и семейството е ключът за успешно взаимодействие в името на детето,  новите реалности налагат…