Проектът на Община Разград за ремонт на Център „Емилиян“ бе одобрен за финансиране по „Красива България“

Управителният съвет на Проект „Красива България“ одобри за финансиране и реализация проекта на Община Разград „Текущ ремонт и монтаж на…