ЕС отпуска помощ на България за възстановяване след природни бедствия

Четири държави членки на ЕС, които бяха засегнати от природни бедствия през 2017 г. — Гърция, Полша, Литва и България — скоро ще получат общо 34…