Залесяване и почистване на нерегламентирано сметище извърши ОП “Разградлес“ в Седмицата на гората

Две мероприятия посвети на Седмицата на гората(4-10 април) Общинско предприятие „Разградлес“. Традиционното залесяване бе извършено в землищата на селата Дряновец…