Абитуриентка от Център за настаняване от семеен тип в Разград разказа на кмета и екипа му за приема при президента

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и заместниците му Галина Георгиева и Ердинч Хасанов поздравиха абитуриентка, която е била…