Ученички от Гимназията по икономика стажуваха в ОИЦ – Разград

През първата половина на юли четири възпитанички на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” проведоха учебната си практика в Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.

Рефие, Севинч, Севда и Селинай са ученици в 11в клас и се обучават по специалността „Банково дело”. Ръководител на учебната им практика е техният преподавател Димитричка Петрова.

YouTube

В началото стажантите се запознаха с дейността на ОИЦ-Разград и предоставяните услуги от мрежата от 28 информационни центъра за еврофондовете в България.

През следващите дни експертите на ОИЦ запознаха практикантите с действащите европейски програми в България за периода 2014-2020 г., бенефициентите и целевите групи, успешните проекти в Лудогорието във времето от 2007 година до момента, електронното кандидатстване и отчитане на проекти чрез информационната система ИСУН 2020, хоризонталните програми на ЕС и др.

Младите бъдещи банкови специалисти се включиха и в реална работна среда. Участваха в организирането и провеждането на две информационни събития: на 4 юли Областният информационен център бе домакин на първата смяна деца – участници в инициативата Еколято 2018, а на 11 юли екипът на ОИЦ проведе среща в Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” с библиотекари от областта.

Накрая екипът на ОИЦ-Разград оцени с „много добър” и „отличен” работата и изпълнените от стажантките задачи. Всички те получиха информационни и рекламни материали за европейските програми. Момичетата се разделиха с много положителни емоции и впечатления от наученото. Споделиха, че биха се обърнали към Областния информационен център за препоръки и съвети относно професионалната си и житейска реализация.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе