Стартира второто проучване сред работодателите на потребностите от работна сила

Агенцията по заетостта и Комисиите по заетостта стартираха второто за 2018 г. проучване сред работодателите на потребностите от работна сила. Пилотно допитване се проведе онлайн през месец февруари, обобщените резултати от него бяха публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.

Резултатите от анкетирането се използват при определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с целите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие. Припомняме, че в Област Разград план-приемът след 7 клас бе съобразен с резултатите от първото проучване, в което участваха над 160 икономически субекта.

YouTube

Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бизнеса кадри. Попълването на анкетата не отнема много време, въпросите са 10.
Анкетата започна на 1 август, продължава до 17 септември. До 12 октомври работна група от експерти обобщава резултатите и ги представя за обсъждане на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Въпросите от проучването са публикувани на сайта на Областна администрация-Разград – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе