Община Разград е бенефициент по Проект „Обучение и заетост“

Предстои да стартира проект „Обучение и заетост“ Компонент ІІ, на който Община Разград е бенефициент.

Целта на Компонент ІІ  по проект „Обучения и заетост“ е интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания  на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление.

YouTube

Община Разград подаде заявка по Проект „Обучения и заетост“ за 80 работни места: 39 лица – пазач портиер, 40 – чистач/хигиенист, 1 – фотограф.

Лицата се назначават за период от 24 месеца на 8-часов работен ден  на минимална работна заплата установена за страната – 510 лв.

Работните места ще бъдат в детски градини, училища, пенсионерски клубове, кметства и др. сгради общинска собственост.

Работа по проекта могат да започнат лица с решение на ТЕЛК с намалена работоспособност над 50% записани в дирекция Бюро по труда.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе