Психолог обучава педагози и деца на семинар за наркотичните вещества

Обучителен семинар с участието на психолози и педагогически съветници беше организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно –информационен център и Местната комисия за БППМН.

Гост-лектор беше Валентин Минков – психолог към Превантивно- информационен център по наркотични вещества град Плевен, който е и училищен психолог. Той сподели своя опит за работата си с деца с рисково поведение и даде практическа насоченост на своите колеги от Разград. Дискутирани бяха най-различни теми като: „Разрешаване на конфликти“, „Работа с младежи зависими към наркотици“, “Как да разговаряме с родителите, когато детето има рисково поведение“, „Взаимоотношения родители, деца и учители“ и много други.

YouTube

След приключване на срещата с педагогическите съветници и психолози г-н Минков беше гост на учениците от 6б клас на ОУ „Никола Икономов“ с класен ръководител г-жа Нели Червенска. Чрез ролеви игри, решаване на казуси и събеседване той им показа как да разрешават по мирен начин възникнали конфликти в общуването между тях. Юношите проявиха изключителна активност и осъзнаха, че приемането на различията, уважението към личността на другия, толерантността, спазването на етичните норми и училищните правила за поведение са необходимите предпоставки за пълноценно и конструктивно общуване между тях.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



viber

Върни се горе