Обучение на тема „Превенция-рисково поведение на пътя. Безопасност на движението по пътищата“

Педагогическият екип на 113-то столично средно училище „Сава Филаретов“ премина обучение на тема „Безопасност на движението по пътищата“ в Хисар в дните 4-5 октомври 2019 година. Педагогическият семинар се ръководи от д-р Надие Карагьозова ,по покана на РААБЕ–България, популярни сред педагогическите среди в организирането и провеждането на семинари свързани с образованието.

Запознаване с участниците по интерактивен начин и създалата се позитивна работна станаха предпоставка за оживена дискусия, в която бяха маркирани основните моменти и проблемни зони на обучението по безопасност на движението по пътищата. Темата присъства в учебната програма във всички степени на образованието чрез глобални теми, определени в зависимост от възрастовите характеристики на подрастващите. Защо трябва да има превенция по темата, как най-лесно и интересно да се разширяват и обогатяват знанията на учениците, необходимост от привличане на родители и специалисти от пътна полиция и съюза на автомобилистите при разглеждане на темата и разиграване на ситуации, които най-често се случват на пътното платно-бяха въпросите, разглеждани и коментирани в панелните дискусии.

YouTube

Раздвижване на семинара чрез работа по групи и самостоятелна дейност, които представиха статута на пешеходеца, на велосипедиста и водача на моторното превозно средство предизвикаха голям интерес у участниците. С изготвяне на примерна програма относно информационна кампания по безопасност на движението на тема „Безопасна лято“ и изготвяне на интерактивна викторина по темата завърши обучението на педагогическите специалисти.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе