През последното тримесечие средната работна заплата в Разградско е нараснала с над 10%

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2019г. са 26.3 хиляди. Спрямо края на юни 2019г. наетите лица намаляват с 1.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2019г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 18.1 хиляди. Спрямо края на юни 2019г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.1%, а в частния сектор – с 0.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, а в частния сектор намаляват с 0.8%.

YouTube

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец септември 2019г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 13.9% и „Образование” – 10.2%.

През третото тримесечие на 2019г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 10.7% спрямо същия период на 2018г. и достига 1109лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 7.4%. В обществения сектор получават средно 1011лв., а в частния – 1152лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2019г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Операции с недвижими имоти“ и „Държавно управление“.

По размер на средната заплата, през третото тримесечие на 2019г., област Разград е на 6-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1704 лв., Стара Загора – 1165 лв. и Варна – 1162 лв., а най-ниско във Видин – 810 лв., Благоевград – 815 лв. и Кюстендил – 868 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе