Прокуратурата в Разград също недоволства срещу кандидатурата за главен прокурор на България

Разградската Окръжна прокуратура вчера, 22 ноември, изнесе декларация на официалния си сайт, с която затвърждава несъгласието си относно кандидатурата за главен прокурор на България.

Разградския съд излезе с подобно становище още през юли месец, като сега потвърждава мнението си.

Ето какво точно гласи декларацията до ВСС и Президента:

„ДО  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ДО  ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО  ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на
Магистратите и служителите
от Разградски съдебен регион

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТОЧКОВА,

С наша декларация от 26.07.2019г. вече имахме възможността да изразим несъгласието си от опити за политическо вмешателство при издигане кандидатурата на главния прокурор на РБългария.
Тази наша позиция остава непроменена и към настоящия момент след проведените две заседания на Пленума на ВСС от 24.10.2019г. и 14.11.2019г.
Считаме, че в пълна степен тези заседания се проведоха в условията на прозрачност, като гаранция за това бяха преките им излъчвания.
С настоящата декларация по никакъв начин не целим конфронтиране със съда още повече, както е известно по места в малките съдебни региони отношенията ни са професионално добронамерени и взаимоуважителни.
Същевременно обаче, адмирираме професионализма на членовете на прокурорската колегия при проведените два избора, тъй като считаме, че по този начин нашите позиции бяха афиширани по несъмнен начин.
Пожелаваме Ви ползотворна работа.

Гр.Разград
22.11.2019г.“

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе