Малко над 7% е намаляла безработицата в 3 общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.06.2020 г.) е 8,33%.

Регистрирани безработни лица в общините Разград, Цар Калоян и Лозница е 2374. Отчита се намаление на безработицата спрямо предходния месец със 175 лица или 7,37%. Няма промяна спрямо юни 2019 г.

 • По възраст:
  – до 24 г. – 4,67% /при 5,2% за предходния месец/;
  – от 25 до 29г. – 6,9% / 7,53% за предходния месец
  – от 30 до 49 г. – 46,25% / 45,35% за предходния месец;
  – над 50 г. – 42,16% /41,89% за предходния месец.
 • По професионален признак:
  – с работнически професии – 32,05% /при 31, 42% за предходния месец/;
  – специалисти – 23,50% /24,59% за предходния месец;
  – без квалификация– 44, 43% / 43,97% за предходния месец.
 • По признак образование:
  – с висше образование – 11,20% /при 11,37% за предходния месец/;
  – със средно специално и професионално образование – 43,26% /43,5%/;
  – със средно общо образование – 7,79% /7,68%/;
  – с основно и по-ниско образование – 37,74% /37,03%/.
 • Без квалификация – 1055(44,43%)
 • Намаление със 66 лица (6,25% ).

Новорегистрираните безработни лица в трите общини са 227. Това е увеличеие с 8 лица спрямо предходния месец. Обявените свободни работни места през месеца са 144. От тях по програми и мерки за заетост 21 заявени (14,6% от всички заявени места), което е намаление с 32 спрямо предходния месец

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе