До 31 октомври приемат заявления за помощи за отопление в област Разград

До края на месец октомври в Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград се приемат документи за целева помощ за отопление.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2020 г. до  31 март 2021 г. Размерът на целевата помощ за петте месеца на отоплителния сезон е 495,80 лв. ., месечно по  99,16 лв. Помощта се предоставя на правоимащите лица в пари за целия период или в натура чрез фирма доставчик на дърва.

YouTube

Към 31.08.2020г. в област Разград са подадени общо 7003 бр. заявления- декларации, отпуснатите помощи са 5264 бр., отказани заявления 895 бр., а все още в процес на обработка са 844 заявления.

По общини броя на отпуснатите помощи са както следва:

Община Разград – приети заявления -декларации 1455, отпуснати помощи 1268 бр., отказани 129 бр.;

Община Исперих – приети заявления -декларации 975 бр., отпуснати помощи 457 бр., отказани 915 бр. , 427 се обработват;

Община Кубрат – приети заявления -декларации 1686  бр. , отпуснати помощи 1283 бр., отказани 267 бр.;

Община Завет – приети заявления -декларации 859 бр., отпуснати помощи 668 бр., отказани 133 бр.;

Община Лозница – приети заявления -декларации 689 бр., отпуснати помощи 579 бр., отказани – 28 бр.;

Община Самуил – приети заявления -декларации 857 бр., отпуснати помощи 614 бр., отказани 182 бр.;

Община Цар Калоян – приети заявления -декларации 482 бр., отпуснати помощи 395 бр., отказани – 65 бр.;

Прави впечатление, че лицата избират да се отопляват предимно с твърдо гориво в пари, а твърдо гориво в натура, където се избира доставчик  са предпочели само 148 семейства, от които 145 са от община Кубрат и само 1 в община Разград. С ел. енергия са избрали да се отопляват 150 семейства от община Разград и 1 семейство от Исперих, с топлоенергия 48 семейства, а с природен газ 13 семейства.

В сравнение с предходните години се наблюдава покачване броя на лицата и семействата получаващи целеви помощи за отопление.

 За миналия отоплителен сезон 2019-2020г.  в област Разград са били приети 8504  а през 2018-2019г- 7392 заявления –декларации , а подпомогнати с целева помощ за отопление са били 6708 лица и семейства, а през 2018-2019г 5941 лица и семейства.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе