Утре е публичното обсъждане на бюджета на Община Разград за 2021 година

Снимка: Данче Бозаджиева

Утре, 8 февруари, понеделник, от 17,00 ч. в стола на ОП ”Ученическо столово хранене и почивно дело” (столът над кафе „Зайо Байо”) ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. на Община Разград.

На основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания, Кметът на Община Разград кани всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица.

YouTube

Проектът за бюджет 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе