Съдилищата в Разград организират кокурси за есе и рисунка (РЕГЛАМЕНТ)

Окръжен и Районен съд Разград организират конкурс за ученическо есе и конкурс за детска рисунка като част от инициативата „Ден на отворените врати – 2021 г.”.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Условия за участие в конкурса за есе:

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от учебните заведения в цялата страна.

Необходимо е всеки един от участниците да посочи следната информация за себе си:

 • име, презиме, фамилия;
 • адрес;
 • пълно наименование на училището, в което учи, клас;
 • телефон за връзка с участника, електронна поща.

 Конкурсните работи трябва да отговарят на следните изисквания:

 • формат DOC или DOCX на Microsoft Word;
 • обем до три печатни страници формат А4;
 • пподравняване двустранно;
 • шрифт Times New Roman – размер на шрифта: 12

Критерии за оценяване:

 • демонстриране на познания по темата;
 • теза, съответстваща на формулираната тема;
 • оригиналност и творчески подход;
 • недвусмислено изразяване на лична позиция;
 • удачно подбрани аргументи;
 • използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
 • спазване на езиковите норми.

Есетата се подават от 9.00 часа на 1.03.2021 г. до 17.00 часа на 31.03.2021 г. по електронна поща: [email protected]

Условия за участие в конкурса за рисунка:

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

 • първа възрастова група – ученици от 1 до 4 клас;
 • втора възрастова група – ученици от 5 до 7 клас.

Необходимо е на гърба на всяка рисунка да бъдат написани трите имена на малкия художник, неговата възраст, учебното заведение, което посещава, клас, както и телефонен номер за контакт на учител или родител.

Изисквания към конкурсните работи:

 • размер на листа А4;
 • могат да се използват разнообразни материали и техники – бои, моливи, флумастри, пастели.

Рисунките се подават лично или по пощата от 9.00 часа на 01.03.2021 г. до 17.00 часа на 31.03.2020 г. на адрес: гр. Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, Окръжен съд Разград, стая № 217, на вниманието на Т. Маринова – „Човешки ресурси” – за Конкурса за ученическа рисунка.

Постъпилите творби се оценяват от жури, утвърдено от организационния комитет.

При спазване на актуалните противоепидемични мерки призьорите ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се състои в Деня на отворените врати –16.04.2021 г. /петък/ от 11.00 ч. във фоайето на Съдебна палата Разград. При обективна невъзможност церемонията да се проведе, наградите на отличените ученици ще бъдат изпратени по пощата.

Телефони за повече информация: 084/66-11-84 и 0877 45 50 06.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе