В МИГ-Завет – Кубрат подписаха договор за инвестиции в инфраструктура за отдих, спорт и туризъм

В последния ден на март Местната инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат сключи петнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициент на средствата е Община Кубрат. Местната управа ще изпълнява проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, община Кубрат – етап 2”.

YouTube

Финансирането е по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и е втора инвестиция за бенефициента по нея.

Бюджетът на проекта е 88 241,05 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на проекта е цялостно изграждане, допълване и довършване на всички дейности по реконструкцията на екопътеката, предвидени в инвестиционния проект за първия етап.

Целевите групи са деца, младежи, възрастни и хора със здравословни проблеми.

Сред предвидените основни дейности за осъществяване са: реконструкция на втората част от пешеходната алея с изпълнение на ремонтни дейности по полагане на нова асфалтова настилка, разширяване на асфалтовото трасе по цялото протежение на екопътеката, оформяне на велосипедна двупосочна алея и алея за пешеходци, обособяване на кът за отдих на голямата площадка, намираща се в непосредствена близост до сградата на „Хижата”, оборудване с беседка, пейки, барбекю и съоръжение за игри и спорт.

Периодът за изпълнение на всички дейности е до края на юни 2023-та година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе