Намалява безработицата в три общини в Разградско

Регистрираните безработни лица в общините Разград, Цар Калоян и Лозница към 31 май 2021 г. са 1799 лица. Данните на Бюрото по труда в областта отчитат намаление на безработицата спрямо предходния месец със 83 лица или 4,6%. Отчита се и намаление със 750 лица спрямо май 2020 г.

По възраст:

YouTube

 • до 24 г. – 3,8% /при 2,8% за предходния месец/;
 • от 25 до 29г. – 5,22% / 4,5% за предходния месец;
 • от 30 до 49 г. – 46,13% / 47,44% за предходния месец;
 • над 50 г. – 45,35% /45,21% за предходния месец.

По професионален признак:

 • с работнически професии – 26,84% /при 27,3% за предходния месец/;
 • специалисти – 21,73% /21,99% за предходния месец;
 • без квалификация– 51,41% / 50,69% за предходния месец.

По признак образование:

 • с висше образование – 11,11% /при 11,31% за предходния месец/;
 • със средно специално и професионално образование – 36,24% /36,98%/;
 • със средно общо образование – 9,28% /9,24%/;
 • с основно и по-ниско образование – 43,35% /42,45%/.

Без квалификация – 925(51,41%)

Отчита се намаление с 29 лица (3,13% ).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе