Увеличава се безработицата в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.08.2021 г.) е 4,9%.

Регистрирани безработни лица в общините Разград, Цар Калоян и Лозница са 1666. Това бележи увеличение на безработицата спрямо предходния месец със 7 лица или 0,4% и намаление с 520 лица спрямо август 2020 г.

По възраст:

 • до 24 г. – 3,48% /при 3,67% за предходния месец/;
 • от 25 до 29г. – 5,22% / 4,88% за предходния месец
 • от 30 до 49 г. – 45,55%  / 45,26%  за предходния месец;
 • над 50 г. – 45,73% /46,17% за предходния месец.

По професионален признак:

 • с работнически професии – 27,07% /при 26,88% за предходния месец/;
 • специалисти – 21,84% /21,45% за предходния месец;
 • без квалификация– 51,08% / 51,65% за предходния месец.

По признак образование:

 • с висше образование – 11,16% /при 11,15% за предходния месец/;
 • със средно специално и професионално образование – 36,61% /35,8%/;
 • със средно общо образование – 9,24% /9,46%/;
 • с основно и по-ниско образование – 42,97% /43,58%/.

Без квалификация – 851(51,08%). Бележи се намаление с 6 лица (0,7% ).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе