През декември безработицата в три общини в област Разград се е увеличила с над 4%

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.12.2021 г.) е 4,79%.

Регистрирани безработни лица в общините Разград, Цар Калоян и Лозница към 31 декември 2021 г. са 1666 лица. Това сочат данни на бюрото по труда в Разград. Данните бележат увеличение на безработицата спрямо предходния месец с 69 лица или 4,14% и намаление със 331 лица спрямо декември 2020 г.

YouTube

  • По възраст:

– до 24 г. – 4,14% /при 4,00% за предходния месец/;

– от 25 до 29г. – 4,98% / 5,19% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 45,13%  / 46,46%  за предходния месец;

– над 50 г. – 45,73% /44,3% за предходния месец.

  • По професионален признак:

– с работнически професии – 25,8% /при 25,36% за предходния месец/;

– специалисти – 19,98% /21,4% за предходния месец;

– без квалификация– 54,2% / 53,22% за предходния месец.

  • По признак образование:

– с висше образование – 9,54% /при 10,45% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 35,11% /35,31%/;

– със средно общо образование – 9,48% /9,2%/;

– с основно и по-ниско образование – 45,85% /45,02%/.

  •  Без квалификация – 903(54,20%)

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе