Постоянната комисия по бюджет към Общинския съвет одобри проекта за бюджет 2022

С 8 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ бе одобрена на заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика към Общински съвет-Разград днес докладната записка на Кмета Денчо Бояджиев за приемане на проекта за бюджет за 2022 г. на Община Разград.

Това бе последното заседание на постоянна комисия, в него участваха и председателите на част от останалите 10 постоянни комисии в местния парламент. Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев обобщи, че на заседанията на комисиите не са направени предложения за изменения и допълнения и проектът се подкрепя. В някои от комисиите са поставени допълнителни въпроси, на които заместник-кметът Полина Иванова и експерти от Общинска администрация са отговорили подробно.

YouTube

Преди гласуването председателят на бюджетната комисия Милен Минчев изрази надежда бюджетът да е по-добър от предходните, да дава възможност за ползотворна работа на администрацията и да се свърши повече работа от преходните години.

Общият размер на общинския бюджет за 2022 г. е 70 511 107 лв. Приходите за делегирани държавни дейности са 44 403 517 лв., за местни дейности – 26 107 590 лв. Най-голяма част от разходите са в сферата на образованието – 31 083 839 лв. Размерът на капиталовите разходи е 16 558 208 лв., от които 3 982 725 лв. – по бюджета на общината, а 12 575 483 лв. – по оперативни програми.

Окончателното гласуване на проекта за бюджет е на сесията на Общинския съвет в петък, 15 април. Тя започва в 11,00 ч. в заседателната зала на 11 етаж на Община Разград, ще бъде излъчвана онлайн от Телевизия КИС 13, както и на интернет и Фейсбук страницата на Община Разград.

Точките в дневния ред са общо 21. Сред тях са и: отпадане на таксите за детски градини и ясли; учредяване на възмездно право на строеж на фотоволтаична централа на „Биовет“ АД за срок от 40 години на стойността на пазарната оценка от 559 268 лв.; удостояване с наградата на името на акад. Анание Явашов на дългогодишните музейни работници Елена Иванова и Марина Босева и други докладни.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе