Дискусия на магистрати с ученици в ПГТС „Христо Смирненски“

Прокурор Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград и съдия Николай Борисов от Районен съд-Разград гостуваха днес в ПГТС „Христо Смирненски“ Разград, където представиха пред ученици от 8 до 11 клас темите „Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателно отговорни лица. Наказание – понятие, цел, видове. Престъпления“ и „Пътно-транспортни престъпления и нарушения“.

В началото на срещата съдия Борисов разясни в какво се изразява спецификата на гражданското, административното и наказателното правосъдие. Запозна учениците и с трите фази на наказателното правосъдие, които са държавна функция: досъдебното производство, съдебното производство и изпълнението на наложеното наказание.

YouTube

Магистратът коментира какво представлява рецидива, в кои случаи шофирането след употреба на алкохол е административно нарушение и в кои – престъпление. Той обясни какво представлява съучастието и какви са основните му форми. 

Прокурор Цветкова разясни кои лица са наказателноотговорни. Обясни, че лицата от 14 до 18-годишна възраст носят наказателна отговорност за извършените от тях престъпления, но наказанията за тях са смекчени. Целта е да се превъзпита и поправи лицето, както и да се стопира за в бъдеще да не извършва други престъпления, коментира прокурорът. В случаите, когато е извършено деяние с по-ниска обществена опасност поради лекомислие или увлечение, преписката се изпраща в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, където се налагат мерки за въздействие спрямо непълнолетните, каза още Цветкова.

Интерес и диалог предизвикаха представените от съдията и прокурора казуси от практика им касаещи различни пътно-транспортни престъпления и нарушения.

Учениците получиха образователно-информационни материали, предоставени от Висшия съдебен съвет, а в края на срещата директорът на учебното заведение Димитричка Ангелова благодари на магистратите за интересната беседа и им подари тефтер и химикал с логото на ПГТС „Христо Смирненски“, тъй като вчера тържествено бяха отбелязани 101 години от създаването на учебното заведение.

Беседите по Образователната програма продължават през месец май в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе