За Деня на здравето медицинските сестри в ДГ “Незабравка“ и ОУ “Никола Икономов“ изнесоха здравни беседи

Медицинските сестри в ДГ“Незабравка“ и ОУ“Никола Икономов“ в Разград отбелязаха Световния ден на здравето 7 април със здравни беседи, подходящи…

Петокласници и шестокласници от училището в Ясеновец се запознаха с професиите съдия, прокурор и следовател и опасностите в интернет

Съдия Нели Генчева от Районен съд – Разград и прокурор Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград гостуваха на петокласници…

Магистрати с поредни беседи за повишаване на дигиталната грамотност на подрастващите за по-безопасна интернет среда

Прокурорите Десимира Недкова и Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград представиха последователно пред ученици от 9 „а“ и 9…

Заключителни беседи за наказателната отговорност на непълнолетните, хулиганските прояви и дигиталната безопасност

В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ дългогодишният наказателен съдия…