Добрин Добрев: На финалната права сме за компостиращата и сепарираща инсталации на Регионалното депо за отпадъци

„На финалната права сме на ключовия за Област Разград широкомащабен проект „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за…

„Регионалното сдружение за управление на отпадъците за региона Разград“ обсъди подготовката за обществена поръчка за експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев ръководи първото за годината заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на…

Представиха информация за проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци в Разград

На общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците днес бе възложено на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев…

Регионалното сдружение за управление на отпадъците взе единодушно решение за внасяне на инвестиционните проекти на трета клетка

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев откри и ръководи заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците…

Всички кметове в Разградска област се обединиха около решение за изграждане на трета клетка на Регионално депо за отпадъци

На третото заседание на Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион  Разград” за мандат 2019-2023 г.…