Регионалното сдружение за управление на отпадъците взе единодушно решение за внасяне на инвестиционните проекти на трета клетка

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев откри и ръководи заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците…

Всички кметове в Разградска област се обединиха около решение за изграждане на трета клетка на Регионално депо за отпадъци

На третото заседание на Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион  Разград” за мандат 2019-2023 г.…