Представиха информация за проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци в Разград

На общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците днес бе възложено на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев да изготви документация за провеждане на две обществени поръчки, свързани с изграждането на трета клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Те са за: осъществяване на авторски надзор и за упражняване на строителен надзор за инвестиционен проект „Изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 

Г-н Бояджиев съобщи на колегите си – кметове на останалите шест общини от областта – че днес се отворят четирите подадени оферти по обществената поръчка за изграждане на третата клетка. 

YouTube

Кметът Денчо Бояджиев информира останалите кметове на общини от Разградска област относно изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО-Разград“. Тъй като изграждането на път към инсталацията е недопустим разход по Оперативна програма „Околна среда“, изграждането на подхода към инсталацията ще е за сметка на отчисленията за депонирани отпадъци, които общините правят.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе