Електронни направления се издават за всички медико-диагностични дейности

Общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболничната помощ вече имат възможност да издават електронни направления за всички медико-диагностични дейности. Те заместват…

Лекари от Разград, Плевен, В. Търново, Русе и Ловеч участват в пилотен проект за подобряване достъпа на пациентите до нови технологии в лечението

За да получи достъп до модерно лечение, покрито от НЗОК, пациент със Сърдечна недостатъчност трябва да е в напреднал стадий…