Ученици от Разград се включиха в „Уикенд на идеите“ по предприемачество и бизнес (СНИМКИ)

27 деца от Разград участваха в „Уикенд на идеите“ по програмата Тийноватор на фондация „Прознание“. Тийноватор се реализира пилотно в…

Учители от ОУ “Васил Левски” взеха участие в националната конференция “Умения за иновации в образованието”

Екип на ОУ “Васил Левски” взе участие в националната конференция “Умения за иновации в образованието”, организирана от Център за творческо…

Проекти в община Исперих подкрепят предприемачеството и социално-икономическата интеграция

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих изпълнява многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), в която са предвидени…