Проведоха се редовни заседания на Общите събрания на Асоциациите по ВиК Разград и Исперих

Днес, 27 февруари 2020 г., от 11,00 часа в Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав”, гр. Разград.

Членове на общото събрание са Областният управител на област Разград, представляващ държавата и общините Разград, Кубрат, Завет, Лозница и Цар Калоян.

По първа и втора точка от дневния ред бяха приети отчет за дейността и отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. на Асоциацията.
По трета точка от дневния ред бе приет бюджета на Асоциацията за 2020 г.

След изчерпване на дневния ред, в точка „Разни” беше обсъдена необходимостта от предприемане на превантивни мерки за осигуряване на алтернативни водоизточници в община Лозница.

В 14,00 часа също в Областна администрация Разград се проведе проведено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Исперих”, гр. Исперих с членове: Областния управител на област Разград, представляващ държавата, и общините Исперих и Самуил.

По първа и втора точка от дневния ред бяха приети отчет за дейността и отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. на Асоциацията.
По трета точка от дневния ред бе приет бюджета на Асоциацията за 2020 г.

В края на заседанието отново беше обсъден въпроса за потребността от обединение във В и К сектора в област Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе