Увеличение на беработицата в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.07.2021 г.) е 5,03%.

Регистрираните безработни лица в общините Разград, Лозница и Цар Калоян са 1 659.  Това сочат данни от Бюрото по труда в област Разград. Увеличение на безработицата спрямо предходния месец има с 6 лица или 0,36%. Намаление с 628 лица спрямо юли 2020 г.

YouTube

 • По възраст:
  – до 24 г. – 3,67% /при 3,5% за предходния месец/;
  – от 25 до 29г. – 4,88% / 5,02% за предходния месец
  – от 30 до 49 г. – 45,26% / 45,8% за предходния месец;
  – над 50 г. – 46,17% /45,3567% за предходния месец.
 • По професионален признак:
  – с работнически професии – 26,88% /при 26,55% за предходния месец/;
  – специалисти – 21,45% /21,65% за предходния месец;
  – без квалификация– 51,65% / 51,78% за предходния месец.
 • По признак образование:
  – с висше образование – 11,15% /при 11,25% за предходния месец/;
  – със средно специално и професионално образование – 35,8% /35,75%/;
  – със средно общо образование – 9,46% /9,55%/;
  – с основно и по-ниско образование – 43,58% /42,77%/.
 • Без квалификация – 857(51,65%)
 • Увеличение с 1 лице (0,1% ).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе