Безработицата намалява в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.09.2021 г.) в общините Разград, Цар Калоян и Лозница е 4,72%. Това сочат данни на Бюрото по труда в област Разград.

Регистрирани безработни лица в трите общини са общо 1581 лица. Това е намаление на безработицата спрямо предходния месец със 85 лица или 5,37%. А е  още и намаление със 547 лица спрямо септември 2020 г.

YouTube

  • По възраст:

– до 24 г. – 3,79% /при 3,67% за предходния месец/;

– от 25 до 29г. – 5,24% / 4,88% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 45,28%  / 45,26%  за предходния месец;

– над 50 г. – 45,6% /46,17% за предходния месец.

  • По професионален признак:

– с работнически професии – 26,56% /при 26,88% за предходния месец/;

– специалисти – 21,25% /21,45% за предходния месец;

– без квалификация– 52,18% / 51,65% за предходния месец.

  • По признак образование:

– с висше образование – 10,05% /при 11,15% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 36,68% /35,8%/;

– със средно общо образование – 9,17% /9,46%/;

с основно и по-ниско образование – 44,08% /43,58%/.

  • Без квалификация – 825(52,18%)

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе