С 1,56% намалява безработицата през май в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.05.2022 г.) е 4,49%.

В общините Разград, Лозница и Цар Калоян са регистрира 1 594 безработни лица. Това показват данни на Бюро по труда-Разград. Отчита се намаление на безработицата спрямо предходния месец с 25 лица или 1,56%, както и намаление с 205 лица спрямо май 2021 г.

YouTube

По възраст:

– до 24 г. – 3,63% /при 3,82% за предходния месец/;

– от 25 до 29г. – 4,7% / 5,37% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 44,47%  / 44,34%  за предходния месец;

– над 50 г. – 47,17% /46,44% за предходния месец.

o По професионален признак:

– с работнически професии – 26,66% /при 27,73% за предходния месец/;

– специалисти – 20,38% /20,50% за предходния месец;

– без квалификация– 52,94% / 51,1876% за предходния месец.

o По признак образование:

– с висше образование – 10,85% /при 10,19% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 35,06% /36,93%/;

– със средно общо образование – 8,84% /9,14%/;

  • с основно и по-ниско образование – 45,23% /43,73%/.

o Без квалификация – 844(52,94%)

ìУвеличение с 6 лица (0,71% ).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе