С пирамида на Добротата МКБППМН-Кубрат финализира дискутираната тема в партньорство с училището в Самуил

Както сме писали и по-рано между кубратската комисия и самуилското училище има добро сътрудничество, което намира реализиция в „Час по…

Емпатистите от Кубрат: Добротата е над всичко. Няма истинска радост без доброта

В международния ден на добротата 17 февруари, кубратските емпатисти към МКБППМН-Кубрат и възпитаници на езиковата школа  с ръководител “Dreamland” Румяна…

Кубратските емпатисти: Най-хубавото украшение у човека е неговата доброта

От секретаря на кубратската комисия д-р Нади Карагьозова научаваме, че тази година емпатистите (доброволческият отряд) към местната комисия изпращат най-тихия…